پایگاه توسعه تحقیقات بالینی- کارشناسان واحد
کارشناسان واحد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/7/12 | 
 

کارشناس مسئول واحد: خانم سمیه محبی

رشته تحصیلی:
کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی


آدرس ایمیل:
s.mohebbizums.ac.ir

شماره تماس: ۳۳۱۳۱۰۴۸- ۰۲۴

کارشناس واحد: خانم اکرم نجفی

رشته تحصیلی:
پژوهشگری علوم اجتماعی


آدرس ایمیل:
ak.najafi۱۳۵۵gmail.com


شماره تماس: ۳۳۱۳۱۰۶۲-۰۲۴
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه توسعه تحقیقات بالینی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=232.25455.71175.fa
برگشت به اصل مطلب