پایگاه توسعه تحقیقات بالینی- مشاوران واحد
مشاوران واحد در یک نگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/7/17 | 
نام و نام خانوادگی: سرکارخانم دکتر اعظم ملکی
رشته تحصیلی: دکترای بهداشت باروری ( عضو هیئت علمی پژوهشی)
مرتبه علمی: استادیار
ابلاغ مشاور

رزومه (CV)
آدرس ایمیل: malekiazums.ac.ir
شماره تماس: ۳۳۱۳۰۹۷۱-۰۲۴

نام و نام خانوادگی: سرکارخانم دکتر فرزانه احمدی
رشته تحصیلی: دکترای آمار زیستی
مرتبه علمی: استادیار
ابلاغ مشاور

رزومه (CV)
آدرس ایمیل: ahmadi.farzangmail.com
شماره تماس: ۳۳۱۳۰۹۷۱- ۰۲۴

نام و نام خانوادگی: سرکارخانم دکتر فرزانه کرمی تنها
رشته تحصیلی: دکترای تخصصی پزشکی اجتماعی
مرتبه علمی: استادیار
ابلاغ مشاور

رزومه (CV)
آدرس ایمیل: Karami.tanhagmail.com
شماره تماس: ۳۳۱۳۰۹۷۱- ۰۲۴
نام و نام خانوادگی: سرکارخانم دکتر گیتی کریمخانلویی
رشته تحصیلی: دکترای زبان انگلیسی
مرتبه علمی: استادیار
ابلاغ مشاور

رزومه (CV)
آدرس ایمیل: ghitizums.ac.ir
شماره تماس: ۳۳۱۳۰۹۷۱- ۰۲۴
نام و نام خانوادگی: جناب آقای دکتر علی نقی کاظمی
رشته تحصیلی: متخصص اطفال
مرتبه علمی: استاد ( بازنشسته)
ابلاغ مشاور

رزومه (CV)
آدرس ایمیل: san_kazemiyahoo.com
شماره تماس: ۳۳۱۳۰۹۷۱- ۰۲۴
نشانی مطلب در وبگاه پایگاه توسعه تحقیقات بالینی:
http://zums.ac.ir/find.php?item=232.15818.71230.fa
برگشت به اصل مطلب